Are you looking for the best website template for your web project? Look no further as you are already in the right place! In our website templates section you will find tons of beautiful designs - for any kind of business and of any style. You are in a unique place - join us today BIGtheme NET

Organisasi ini menawarkan 3 pakej kepada pelanggan iaitu:

  1. T7
  2. T8
  3. T8 (11%)

Kategori dan kreteria T7 kadar keuntungan 7.99% setahun

• Gaji dan elaun tetap Rm 2000 keatas
• Telah berkhidmat 1 tahun ke atas
• Had pembiayaan minima ialah Rm3000 dan maksima ialah Rm100,000.
• Jumlah peratus (payout) yang diterima pelanggan ialah 81%.
• Tempoh bayaran balik pembiayaan sehingga 10 tahun.
• Had kelayakan pembiayaan tidak melebihi 60% termasuk potongan ini.
• Umur semasa permohonan ialah minima 26 tahun dan maksima 55 tahun.

Kategori dan kreteria T8 kadar keuntungan 8.99% setahun
• Gaji dan elaun tetap Rm1600 ke atas jawatan tetap.
• Telah berkhidmat 1 tahun ke atas
• Had pembiayaan minimailah Rm 3,000 dan maksima ialah Rm 100,000
• Jumlah peratus (payout) yang diterima pelanggan ialah 81%
• Tempoh bayaran balik pembiayaan sehingga 10 tahun
• Had kelayakan pembiayaan tidak melebihi 60% termasuk potongan ini.
• Umur semasa permohonan ialah 23 tahun.

Pengawal Keselamatan, PAR, PRA dan Tukang layak memohon pembiayaan ini tertakluk kepada syarat iaitu :-
• Telah berkhidmat 3 tahun ke atas
• Gaji dan elaun tetap Rm2,000 ke atas
• Berumur 26 tahun ke atas
• Opsen pencen

Kategori dan Kreteria T8 (11%)
• Pelanggan yang ada ke CTOS kadar keuntungan ialah 11% setahun
• Jumlah peratus (payout) yang diterima pelanggan ialah 71%

Bayaran balik pembiayaan pinjaman terus di dalam slip gaji pelanggan dan akan tertera “Yayasan Ihsan Rakyat”
Pelanggan di semenanjung gaji bersih termasuk potongan baru tidak kurang dari RM900.00 manakala di Sabah dan Sarawak tidak kurang dair Rm700.00.
Jadual bayaran balik pembiayaan.