Are you looking for the best website template for your web project? Look no further as you are already in the right place! In our website templates section you will find tons of beautiful designs - for any kind of business and of any style. You are in a unique place - join us today BIGtheme NET

Yayasan Ihsan Rakyat suatu syarikat yang didaftar dibawah akta syarikat 1965 yang pejabat berdaftarnya di : NO B – 1- 20, PJU 1/ 43, Aman Suria, 47300 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan. (Kemudian dari ini disebut Y.I.R)

Y.I.R menawarkan kemudahan pembiayaan tunai syariah di bawah kontrak Bai Murabahah untuk tujuan penggunaan peribadi pelanggan. Organisasi ini menawarkan pembiayaan peribadi khas kepada kakitangan kerajaan persekutan di kementerian dan jabatan.

Keperihatinan dalam memenuhi tanggungjawab sosial organisasi ini memainkan peranan dengan memberi pulangan kepada pelanggan tidak membuat potongan yuran pelanggan setiap bulan. Justeru ianya harus dijadikan contoh dan pandangan yang sihat dan positif. Di sokong kakitangan yang cekap dan terlatih organisasi ini dapat membantu pelanggan untuk mendapatkan pinjaman yang cepat dan mudah..